logo without text

Voorwaarden

Wie een OV-chipkaart aanvraagt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de OV-chipkaart. De volledige versie van deze voorwaarden kun je hier downloaden, bekijken of afdrukken.

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle OV-chipkaarten die worden uitgegeven door Trans Link Systems B.V. te Amersfoort (Translink). Heb je na het lezen vragen? Neem dan contact op met Klantenservice OV-chipkaart. Op de dienstverlening via dit informatienummer zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten (pdf) (AV CZ/84) van toepassing, opgesteld door NVI – Branchevereniging Betaalde Content in samenwerking met de Consumentenbond.

Klachtenprocedure

Klantenservice OV-chipkaart wil graag dat je tevreden bent over de dienstverlening en zal er alles aan doen om je klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien nodig, worden de dienstverlening en (interne) processen aangepast. Download klachtenprocedure Klantenservice OV-chipkaart (pdf).

Samenvatting Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je een korte samenvatting van de belangrijkste voorwaarden voor de persoonlijke OV-chipkaart, zoals het eigendom van de kaart en de aansprakelijkheid. Deze samenvatting is bedoeld als toelichting op de algemene voorwaarden en is niet uitputtend. Alleen de tekst van de algemene voorwaarden is bindend.

Uitgever, kaarthouder en vervoerder

Bij de OV-chipkaart zijn drie partijen betrokken:

  • De uitgever en eigenaar van de kaart: Translink;
  • De kaarthouder: de gebruiker van de kaart;
  • Het ov-bedrijf dat de kaarthouder in staat stelt om met de OV-chipkaart te reizen.

Eigendom

Als kaarthouder heb je uitsluitend het gebruiksrecht, Translink blijft eigenaar van de kaart. De kaarthouder is verantwoordelijk voor correct gebruik van de kaart en dient verlies en diefstal zo spoedig mogelijk te melden via 'Mijn OV-chip' op deze website of bij Klantenservice OV-chipkaart via telefoonnummer 0900-0980 (gebruikelijke belkosten). In bepaalde gevallen kan Translink het gebruiksrecht van de kaart laten eindigen.

Gebruik van persoonsgegevens

Zie het privacybeleid van Translink.

Reisproducten

Maak je gebruik van de reisproducten van een vervoerder, zoals een abonnement? Dan gelden daarvoor aparte productvoorwaarden van de vervoerder en soms ook een apart privacybeleid. Ten aanzien van het reizen zelf gelden de vervoersvoorwaarden van de vervoerder. Reis je met NS Reizigers B.V. (NS) dan gelden de AVR-NS. Reis je met één van de andere vervoerders dan gelden de Algemene voorwaarden stads- en streekvervoer. Je kunt deze voorwaarden ook opvragen bij je vervoerder. Deze worden op verzoek kosteloos naar je opgestuurd.

Teruggave van saldo

Wil je niet meer op saldo reizen? Dan kun je het saldo terugvragen bij een balie. Saldo hoger dan € 30 wordt alleen uitgekeerd als je je OV-chipkaart beëindigt en vindt plaats naar het door jou opgegeven rekeningnummer.

Wijzigingen en aanvullingen

Zodra Translink iets verandert in de dienstverlening, instructies of voorwaarden, wordt daarvan mededeling gedaan. Ga je niet akkoord met een wijziging? Meld dit dan binnen 30 dagen schriftelijk aan Translink. Je OV-chipkaart wordt tien kalenderdagen na ontvangst van deze melding geblokkeerd voor verder gebruik.

Voorwaarden automatisch opladen

Er zijn aparte algemene voorwaarden voor het automatisch opladen van het saldo op je OV-chipkaart. Ook deze voorwaarden kun je downloaden, bekijken of afdrukken: Algemene voorwaarden automatisch opladen (pdf).

Bestelvoorwaarden

Als je een persoonlijke OV-chipkaart online bestelt op deze site dan zijn de Bestelvoorwaarden van Translink van toepassing op je aanvraag. De volledige versie van deze voorwaarden kun je hier downloaden, bekijken of afdrukken: Bestelvoorwaarden www.ov-chipkaart.nl (pdf).


Bekijk hier de oude algemene Voorwaarden OV-chipkaart die vóór 1 januari 2024 golden.