logo without text

Privacy

Bij Translink willen we dat iedere reiziger vrij kan bewegen en zelf kan kiezen voor de manier waarop je reist. We kunnen je helpen om die behoefte te vervullen, al moeten we soms iets over je weten. We vinden dat privacy draait om vrijheid en de mogelijkheid zelf te beslissen hoe je persoonsgegevens worden gebruikt en door wie.

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen of aanvullen door deze pagina met nieuwe informatie aan te vullen. We raden je daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken. Wanneer er sprake is van grote wijzigingen in de privacyverklaring, vermelden we dat duidelijk op deze pagina.

In onze privacyverklaring hebben we voor je op een rij gezet hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier vind je de volledige privacyverklaring. Hieronder volgt een korte samenvatting.

Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens direct of indirect naar een persoon te herleiden zijn, worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn je naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kunnen je OV-chipkaartnummer of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.

Waarom verwerkt Translink persoonsgegevens?

Het OV-chipkaartsysteem biedt een systeem voor betalingen en elektronische reisrechten met onder andere de OV-chipkaart. Dit kan bij de aangesloten negen openbaarvervoerbedrijven, te weten Arriva, EBS, GVB, HTM, Keolis, NS, Qbuzz, RET en Transdev. Daarnaast kan dit ook bij Blue Amigo. Voor het OV-chipkaartsysteem omvatten de kernprocessen de aanschaf van de OV-chipkaart, saldo en producten, het reizen en service. Omdat deze kernprocessen zodanig op elkaar ingrijpen, kwalificeren Translink en de negen openbaarvervoerbedrijven als gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel van deze verwerkingen. Voor individuele verwerkingen in het kader van de kernprocessen is iedere partij zelfstandig verantwoordelijk.

Translink en de openbaarvervoerbedrijven hebben in een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over onder andere welke persoonsgegevens worden gebruikt, bewaartermijnen, procedure datalekken en hoe de uitoefening van rechten van betrokkenen onderling te stroomlijnen.

Translink verwerkt gegevens om de volgende diensten te verlenen:

 • Het produceren, distribueren, beëindigen en vervangen van de OV-chipkaarten.
 • Het beantwoorden van vragen via Klantenservice OV-chipkaart, zoals het blokkeren van een persoonlijke OV-chipkaart na verlies of diefstal.
 • Het bieden van de mogelijkheid om via Mijn OV-chip gebruik te maken van onder meer de OV-reishistorie.
 • Het opladen van saldo en het beheren van het saldo dat op de OV-chipkaarten is geladen.
 • Het verwerken van transacties, bijvoorbeeld bij in- en uitchecken.
 • Het terugstorten van je restsaldo op je laatst bekende rekeningnummer na het verlopen van je OV-chipkaart.
 • Het maximaal 5 jaar na verlopen van een OV-chipkaart aanhouden van de minimale gegevens set nadat je restitutie van restsaldo hebt aangevraagd, om te kunnen aantonen dat we het restsaldo hebben uitgekeerd van een verlopen OV-chipkaart.
 • Het debiteurenbeheer om gemaakte transacties te kunnen innen.

NB: Translink verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Translink verwerkt je gegevens niet voor marketingdoeleinden en stuurt je geen aanbiedingen van producten of diensten.

Translink verwerkt daarnaast gegevens voor:

 • Fraudemanagement, waaronder preventie, detectie en het nemen van maatregelen om fraude tegen te gaan. Dit doen we op basis van ons gerechtvaardigd belang als bedrijf.
 • Statistische doeleinden, waarbij de persoonsgegevens worden geaggregeerd zodat ze niet meer tot ene natuurlijke persoon te herleiden zijn. Dit doen we op basis van vereningbaar gebruikt voor statistische doeleinden.

NB: Mocht je bezwaar willen maken tegen het gebruik van je gegevens voor dit doel, dan kun je een e-mail richten aan: privacy@ov-chipkaart.nl.

Wat zijn jouw rechten?

Je gegevens zijn jouw eigendom. Daarom gaan we zorgvuldig om met je gegevens en verwerken en beveiligen we die volgens de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op grond van de privacywet heb je verschillende rechten:

 • inzage in je gegevens
 • correctie van je gegevens
 • bezwaar tegen verwerking van je gegevens
 • recht op vergetelheid
 • recht op dataportabiliteit

Vragen over dit onderwerp kun je mailen naar privacy@ov-chipkaart.nl. Gebruik dit e-mailadres niet wanneer je een vraag met betrekking tot je OV-chipkaart hebt. We beantwoorden je vraag dan niet.

Heb je een vraag met betrekking tot je OV-chipkaart? Ga dan naar onze contactpagina.