logo without text

Formulieren

Hieronder vind je de belangrijkste formulieren voor de OV-chipkaart. Wist je dat je de meeste OV-chipkaartzaken ook online via Mijn OV-chip kunt regelen?

Service

Formulier

Online

Persoonlijke kaart vernieuwen

Vernieuw/beëindig verlopen kaart

Vernieuw online

Defecte persoonlijke kaart vervangen

Aanvraag vervangende kaart

Vervang online

Saldo van verlopen anonieme kaart terugvragen

Teruggave saldo anonieme kaart

Online terugvragen

-

Saldo van defecte anonieme kaart terugvragen

Teruggave saldo anonieme kaart

-

Kaart beëindigen bij overlijden

Beëindiging en teruggave saldo persoonlijke kaart

Bel: 0900-0980 of regel het online via Closure

Automatisch opladen aanvragen

-

Online aanvragen

Automatisch opladen wijzigen of beëindigen

-

Online wijzigen/stopzetten

Saldo van actieve kaart terugvragen

Beëindiging en teruggave saldo

-

Gegevens op kaart wijzigen

Aanvraag vervangende kaart

Vervang online

Saldo van verlopen of beëindigde kaart terugvragen

-

Vraag online terug