Voorwaarden

Logo algemene voorwaarden

Wie een OV-chipkaart aanvraagt gaat daardoor akkoord met de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de OV-chipkaart. De volledige versie van deze voorwaarden kunt u hier downloaden, bekijken of afdrukken: Algemene Voorwaarden OV-chipkaart (pdf).

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle OV-chipkaarten die worden uitgegeven door Trans Link Systems B.V. te Amersfoort (Translink). Heeft u na het lezen vragen? Neem dan contact op met Klantenservice OV-chipkaart. Op de dienstverlening via dit informatienummer zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van betaalde informatiediensten (pdf) (AV CZ/84) van toepassing, opgesteld door NVI – Branchevereniging Betaalde Content in samenwerking met de Consumentenbond.

Klachtenprocedure

Klantenservice OV-chipkaart wil graag dat u tevreden bent over de dienstverlening en zal er alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Indien nodig, worden de dienstverlening en (interne) processen aangepast. Download klachtenprocedure Klantenservice OV-chipkaart (pdf).

Samenvatting Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste voorwaarden voor de persoonlijke OV-chipkaart, zoals het eigendom van de kaart en de aansprakelijkheid. Deze samenvatting is bedoeld als toelichting op de algemene voorwaarden en is niet uitputtend. Alleen de tekst van de algemene voorwaarden is bindend.

Uitgever, kaarthouder en vervoerder

Bij de OV-chipkaart zijn drie partijen betrokken:

  • De uitgever en eigenaar van de kaart: Translink;
  • De kaarthouder: de gebruiker van de kaart;
  • Het OV-bedrijf dat de kaarthouder in staat stelt om met de OV-chipkaart te reizen.

Eigendom

Als kaarthouder heeft u uitsluitend het gebruiksrecht, Translink blijft eigenaar van de kaart. De kaarthouder is verantwoordelijk voor correct gebruik van de kaart en dient verlies en diefstal zo spoedig mogelijk te melden via 'Mijn OV-chipkaart' op deze website of bij Klantenservice OV-chipkaart via telefoonnummer 0900-0980 (€ 0,50 per gesprek). In bepaalde gevallen kan Translink het gebruiksrecht van de kaart laten eindigen.

Gebruik van persoonsgegevens

Zie het privacybeleid van Translink.

Reisproducten

Maakt u gebruik van de reisproducten van een vervoerder, zoals een abonnement? Dan gelden daarvoor aparte productvoorwaarden van de vervoerder en soms ook een apart privacybeleid. Ten aanzien van het reizen zelf gelden de vervoersvoorwaarden van de vervoerder. U kunt deze voorwaarden opvragen bij uw vervoerder.

Teruggave van saldo

Wilt u niet meer op saldo reizen? Dan kunt u uw saldo terugvragen bij een balie. Saldo hoger dan € 30 wordt alleen uitgekeerd als u uw OV-chipkaart beëindigd en vindt plaats naar het door u opgegeven rekeningnummer. Teruggave van saldo kan alleen plaatsvinden op een Nederlands rekeningnummer.

Wijzigingen en aanvullingen

Zodra Translink iets verandert in de dienstverlening, instructies of voorwaarden, wordt daarvan mededeling gedaan. Gaat u niet akkoord met een wijziging? Meld dit dan binnen dertig dagen schriftelijk aan Translink. Uw OV-chipkaart wordt tien kalenderdagen na ontvangst van deze melding geblokkeerd voor verder gebruik.

Automatisch opladen voorwaarden

Er zijn aparte Algemene Voorwaarden voor het Automatisch opladen van het saldo op uw OV-chipkaart. Ook deze voorwaarden kunt u downloaden, bekijken of afdrukken: Algemene Voorwaarden Automatisch Opladen (pdf).

Bestelvoorwaarden

Als u uw persoonlijke OV-chipkaart online bestelt op deze site dan zijn de Bestelvoorwaarden van Translink van toepassing op uw aanvraag. De volledige versie van deze voorwaarden kunt u hier downloaden, bekijken of afdrukken: Bestelvoorwaarden Trans Link Systems B.V. (pdf).

Meer informatie

Voor een volledig beeld van alle rechten en voorwaarden verwijzen we u naar de Algemene Voorwaarden OV-chipkaart (pdf).