Tarieven

Prijs OV-chipkaart

De prijs van een anonieme en persoonlijke OV-chipkaart is vastgesteld op € 7,50. Vervoerders kunnen zelf bepalen welke prijs zij de reiziger in rekening brengen. Kijk voor actieprijzen bij uw OV-bedrijf.

Koopt u een anonieme OV-chipkaart bij een balie, dan kan hiervoor een toeslag in rekening gebracht worden. Vraagt u een OV-chipkaart aan met een papieren aanvraagformulier, dan betaalt u een toeslag van € 3,00. 

De prijs van de OV-chipkaart is opgebouwd uit:

  • de materiaalkosten (plastic, antenne, chip);
  • de productiekosten (machinekosten, ontwerpkosten drukkosten);
  • de distributiekosten (verzendkosten);
  • de beheer- en onderhoudskosten van diensten die wij bieden op de OV-chipkaart (automatisch opladen, verloren/gestolen/defect melden, saldo terugvragen, adreswijzigingen, website en app, formulierenverwerking, aanvraagpakketten en klantenservice).

Vraag online een persoonlijke OV-chipkaart aan

Geldigheid OV-chipkaart

Een persoonlijke OV-chipkaart is vijf jaar geldig. Een anonieme OV-chipkaart is vier tot vijf jaar geldig. Daarna verloopt uw kaart en moet u de kaart vervangen. 

De levensduur van vijf jaar van de kaart is bepaald aan de hand van de verwachte thermische, elektrische en mechanische ‘houdbaarheid’ van het materiaal waarvan de kaart is gemaakt in combinatie met normaal gebruik van de kaart. Onder normaal gebruik verstaan wij zorgvuldig gebruik zoals met iedere (bank)pas. Daarnaast is de vijf jaar bepaald door de beveiligingseisen die aan de OV-chipkaart zijn gesteld.

Kosten teruggave saldo bij beëindiging (kaart is al verlopen) Kosten teruggave saldo bij balie vervoerder Kosten vervangen verlopen kaart
Persoonlijke kaart Kosteloos Kosteloos als kaart minder dan zes weken geldig is € 7,50
Anonieme kaart Kosteloos Kosteloos als kaart minder dan zes weken geldig is € 7,50

Saldo teruggave verlopen OV-chipkaart

Vervanging van de OV-chipkaart

De kosten van een vervangende OV-chipkaart bij verlies, diefstal, gewijzigde persoonlijke gegevens of technisch defect worden bepaald door de kaartverkoper (bijvoorbeeld een vervoerder) die de kaart aanbiedt. De prijs kan verschillen.


Vraag vervangende OV-chipkaart aan

Opladen

Het opladen van saldo of een reisproduct via een automaat is gratis. Het kan zijn dat of een balie van een vervoerder hiervoor kosten in rekening brengt. Ook kunnen kosten in rekening gebracht worden voor het gebruik van een pinpas of creditcard bij kleine bedragen (bijvoorbeeld onder € 10). Voor Automatisch opladen worden geen kosten in rekening gebracht. 


Bestel saldo
Vraag automatisch opladen aan

Teruggave van het saldo op uw OV-chipkaart

Teruggave (restitutie) van het saldo op uw OV-chipkaart is mogelijk als uw saldo meer dan € 0 is. Bij de balies van vervoerders kunt u uw saldo terugvragen tot € 30 en betaalt u € 1 administratiekosten. Als u uw OV-chipkaart beëindigt, betaalt u geen administratiekosten. 


OV-chipkaart beëindigen

Kosten bij mislukte incasso

Als het niet gelukt is om het bedrag voor automatisch opladen of de kosten van een nieuwe OV-chipkaart te incasseren, ontvangt u een brief of e-mail. Er volgt geen tweede incassopoging. In de brief of e-mail vragen wij u de schuld alsnog te voldoen. Als u het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen aan ons overmaakt, heeft TLS conform Algemene Voorwaarden het recht hiervoor kosten in rekening te brengen. Op dit moment zijn de administratiekosten van een mislukte incasso voor automatsich opladen € 2,50. De administratiekosten voor een mislukte incasso van de kosten van een OV-chipkaart zijn € 4,50.

Als u het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen overmaakt, ontvangt u weer een brief. U heeft dan nog een keer 14 dagen de tijd om de openstaande schuld en de administratiekosten te betalen. Doet u dit niet, dan draagt TLS uw schuld over aan incassobureau Intrum Justitia. Zij brengen extra kosten in rekening, die bij uw schuld opgeteld worden. Als het gaat om een mislukte ncasso voor automatisch opladen, blokkeren wij bovendien tijdelijk het saldo van de OV-chipkaart.

Vanaf het moment dat de schuld hebben overgedragen aan het incassobureau, kan TLS uw vragen over uw openstaande schuld niet meer beantwoorden. U kunt dan contact opnemen met het incassobureau.

Saldo en rente

Het minimale saldo op uw OV-chipkaart bedraagt € 0. Het maximale saldo is € 150. Er wordt geen rente vergoed over het saldo op uw OV-chipkaart.

Reisproducten

Voor informatie over kosten van reisproducten kunt u contact opnemen met uw vervoerder.

Reiskosten

Zie Betalen per kilometer en Instap- en basistarief.