Tarieven

Voorbeeld van OV-chipkaart in NS verkoopautomaat
  • OV-chipkaart prijs
  • Geldigheid kaart
  • Vervangende kaart
  • Opladen
  • Teruggave saldo
  • Mislukte incasso
  • Saldo en rente
  • Reisproducten 
  • Reiskosten 

OV-chipkaart prijs

De prijs van een anonieme en persoonlijke OV-chipkaart is vastgesteld op € 7,50. OV-bedrijven kunnen zelf bepalen welke prijs zij de reiziger in rekening brengen. Kijk voor actieprijzen bij uw OV-bedrijf.

Koopt u een anonieme OV-chipkaart bij een balie, dan kan hiervoor een toeslag in rekening gebracht worden. Vraagt u een OV-chipkaart aan met een papieren aanvraagformulier, dan betaalt u een toeslag van € 3,00.

Vraag online een persoonlijke OV-chipkaart aan

Geldigheid OV-chipkaart

Een persoonlijke OV-chipkaart is vijf jaar geldig. Een anonieme OV-chipkaart is vier tot vijf jaar geldig. Daarna verloopt uw kaart en moet u de kaart vervangen.

De levensduur van vijf jaar van de kaart is bepaald aan de hand van de verwachte thermische, elektrische en mechanische ‘houdbaarheid’ van het materiaal waarvan de kaart is gemaakt in combinatie met normaal gebruik van de kaart. Onder normaal gebruik verstaan wij zorgvuldig gebruik zoals met iedere (bank)pas. Daarnaast is de vijf jaar bepaald door de beveiligingseisen die aan de OV-chipkaart zijn gesteld.

 Kosten teruggave saldo bij beëindiging (kaart is al verlopen)Kosten teruggave saldo bij balie OV-bedrijfKosten vervangen verlopen kaart
Persoonlijke OV-chipkaartKosteloos Kosteloos als kaart minder dan zes weken geldig is  € 7,50 
Anonieme OV-chipkaartKosteloos Kosteloos als kaart minder dan zes weken geldig is  € 7,50 

Saldo teruggave verlopen OV-chipkaart

Vervanging van de OV-chipkaart

De kosten van een vervangende OV-chipkaart bij verlies, diefstal, gewijzigde persoonlijke gegevens of technisch defect worden bepaald door de kaartverkoper (bijvoorbeeld een OV-bedrijf) die de kaart aanbiedt. De prijs kan verschillen.
Vraag vervangende OV-chipkaart aan

Opladen

Het opladen van saldo of een reisproduct via een automaat is gratis. Het kan zijn dat of een balie van een OV-bedrijf hiervoor kosten in rekening brengt. Ook kunnen kosten in rekening gebracht worden voor het gebruik van een pinpas of creditcard bij kleine bedragen (bijvoorbeeld onder € 10). Voor Automatisch opladen worden geen kosten in rekening gebracht.
Bestel saldo in webwinkel
Vraag Automatisch opladen aan

Teruggave van het saldo op uw OV-chipkaart

Teruggave (restitutie) van het saldo op uw OV-chipkaart is mogelijk als uw saldo meer dan € 0 is. Bij de balies van OV-bedrijven kunt u uw saldo terugvragen tot € 30 en betaalt u € 2,50 administratiekosten. Als u uw OV-chipkaart beëindigt, betaalt u geen administratiekosten.
OV-chipkaart beëindigen

Kosten bij mislukte incasso

Als het niet gelukt is om het bedrag voor automatisch opladen te incasseren, ontvangt u een brief of e-mail. Hierin vragen wij u de schuld alsnog te voldoen. Als u het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen aan ons overmaakt, heeft TLS conform Algemene Voorwaarden het recht hiervoor kosten in rekening te brengen. Op dit moment zijn de administratiekosten € 4,50. Hiervoor ontvangt u weer een brief.

U heeft dan nog een keer 14 dagen de tijd om de openstaande schuld en de administratiekosten te betalen. Doet u dit niet, dan draagt TLS uw schuld over aan het incassobureau. Zij brengen nog extra kosten in rekening, die bij uw schuld opgeteld worden. Vanaf het moment van overdragen kan TLS uw vragen over uw openstaande schuld niet meer beantwoorden. U kunt dan contact opnemen met het incassobureau.  

Saldo en rente

Het minimale saldo op uw OV-chipkaart bedraagt € 0. Het maximale saldo is € 150. Er wordt geen rente vergoed over het saldo op uw OV-chipkaart.

Reisproducten

Voor informatie over kosten van reisproducten kunt u contact opnemen met uw OV-bedrijf.

Reiskosten

Zie Betalen per kilometer en Instap- en basistarief.