Privacy

Trans Link Systems (Translink) vindt het heel belangrijk dat gegevens van kaarthouders zeer zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Wij vertellen je graag hoe wij dat doen.

In alle gevallen houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als je wilt weten hoe andere organisaties in het OV-chipkaartsysteem je gegevens verwerken en beveiligen, verwijzen wij je naar het privacybeleid van die organisaties. Of download het volledige privacybeleid van Translink (pdf).

Waarom verwerkt Translink gegevens?

Translink verwerkt gegevens om de volgende diensten te verlenen:

 • OV-chipkaarten maken en op sturen naar de klant en laten betalen door de klant;
 • Vragen beantwoorden via Klantenservice OV-chipkaart, zoals het blokkeren van een persoonlijke OV-chipkaart na verlies of diefstal;
 • Mogelijkheid bieden om via Mijn OV-chipkaart op deze website gebruik te maken van onder meer de OV-reishistorie;
 • Geld beheren dat op de OV-chipkaarten is geladen;
 • Transacties verwerken (bijvoorbeeld in- en uitchecken en opladen saldo) en analyseren (om fraude te ontdekken);
 • Mogelijkheden bieden de OV-chipkaart te gebruiken als identificatiemiddel bij het afnemen van diensten van andere organisaties.

NB: Translink verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Translink verwerkt je gegevens niet voor marketingdoeleinden en stuurt je dus geen aanbiedingen van producten of diensten.

Welke gegevens bewaart Translink?

Persoonsgegevens: deze gegevens worden bewaard in de systemen van Translink, niet al deze gegevens staan op je OV-chipkaart. Deze gegevens zijn nodig om je diensten te verlenen.

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode en woonplaats;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer (optioneel);
 • Geboortedatum (alleen bij een persoonlijke OV-chipkaart);
 • Bankrekeningnummer (eventueel);
 • Kaartnummer OV-chipkaart (16 cijfers);
 • Gebruikersnaam (als je je aanmeldt voor Mijn OV-chipkaart op deze website);
 • E-mail (optioneel).

Kaartgegevens: de OV-chipkaart is een contactloze kaart. Op een persoonlijke OV-chipkaart staat een pasfoto, de naam, geboortedatum en geslacht. Daarnaast staat op de chip in de kaart informatie die nodig is om de chip correct te laten werken met de OV-chipkaart apparatuur (poortjes, kaartlezers etc.).

 • Chipnummer (intern nummer);
 • Saldo (dus geen bankrekeningnummer);
 • Laatste 10 reistransacties en laatste 2 oplaadtransacties;
 • Bedrag voor automatisch opladen (eventueel);
 • Reisproducten (eventueel);
 • Geboortedatum (alleen bij een persoonlijke OV-chipkaart).

Wanneer koppelt Translink je kaartgegevens aan je persoonsgegevens?

1.Verwerken gegevens bij anonieme OV-chipkaart

Als je een anonieme OV-chipkaart gebruikt, kun je betalen en reizen in het openbaar vervoer zonder dat bekend wordt wie je bent. Ook deze website kun je anoniem raadplegen. Je bent niet meer anoniem, zodra je je bekendmaakt aan Translink. Bijvoorbeeld bij Klantenservice OV-chipkaart als je vraagt om toezending van informatie per post. Of als je het contactformulier op de website invult.

2.Verwerken gegevens bij gebruik OV-chipkaart als identificatiemiddel

Als een deelnemer van het OV-chipkaartsysteem de OV-chipkaart gebruikt als identificatiemiddel, dan geven wij alleen het interne chipnummer als je daar toestemming voor geeft.

Translink toetst vooraf of:

 • het verstrekken van de gegevens plaatsvindt voor een gerechtvaardigd doel en
 • toestemming aan de kaarthouder is gevraagd.

3.Verwerken van gegevens op deze website en OV-chipkaart app

Deze website en OV-chipkaart app maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die wij via onze website op je computer, telefoon of tablet kunnen opslaan. Wij gebruiken cookies om webstatistieken bij te houden om je surfgedrag in kaart te brengen. Wij slaan met behulp van deze cookie geen naam, adres of leeftijd op. Wij maken voor het bijhouden van webstatistieken gebruik van een webanalysepakket (Google Analytics).

4.Mijn OV-chipkaart

Op deze website kun je je met een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart aanmelden voor Mijn OV-chipkaart. Dit doe je met een gebruikersnaam en wachtwoord. Je kunt dan ook de Reishistorie bekijken. Je ziet dan alle (reis)transacties tot maximaal 18 maanden terug. Deze gegevens krijgen wij aangeleverd van de vervoerders. Je kunt deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om een declaratieoverzicht te maken.

5.Verstrekken van gegevens aan andere organisaties

Als je een persoonlijke OV-chipkaart hebt met bijvoorbeeld een abonnement of een trajectkaart, verwerkt ook de vervoerder je persoonsgegevens. Als je toestemming hebt gegeven om je OV-chipkaart te gebruiken als identificatiemiddel, dan verwerken ook die organisaties je persoonsgegevens. Als het nodig is voor een goede werking van het OV-chipkaartsysteem, kan Translink je gegevens verstrekken aan andere organisaties in het OV-chipkaartsysteem. Dit kan ook als je toestemming hebt gegeven om bij een organisatie binnen het OV-chipkaartsysteem een dienst af te nemen. Bijvoorbeeld als je mee doet met een spaarprogramma. Daarnaast is Translink wettelijk verplicht om persoonsgegevens te geven aan politie of justitie als het verzoek voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om schriftelijk aan Translink te vragen of wij persoonsgegevens van je verwerken. Als deze gegevens onjuist zijn, dan kun je Translink verzoeken om je gegevens te wijzigen. Als je vindt dat Translink deze gegevens niet mag verwerken, dan kun je ons verzoeken de gegevens te verwijderen. Stuur je verzoek samen met een kopie legitimatiebewijs naar privacy@ov-chipkaart.nl. Je krijgt dan binnen vier weken te horen of wij aan je verzoek kunnen voldoen. Naar dit e-mailadres kun je ook andere vragen over privacy mailen.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Persoonsgegevens Bewaartermijnen
Transactiegegevens persoonlijke OV-chipkaart Maximaal 18 maanden
Transactiegegevens anonieme OV-chipkaart Maximaal 18 maanden
Gegevens voor automatisch opladen Maximaal 13 maanden na de financiële transactie
Gegevens bij contact Klantenservice persoonlijke OV-chipkaart Maximaal 18 maanden
Gegevens Mijn OV-chipkaart Maximaal 18 maanden
Contractgegevens Bewaartermijnen
Bij aanschaf eerste persoonlijke OV-chipkaart Technische levensduur (5 jaar), zolang de kaart niet beëindigd is plus 13 maanden
Bij vervangen verlopen persoonlijke OV-chipkaart Wordt een kopie gemaakt van de gegevens van de kaart die is verlopen
Bij vervangen persoonlijke OV-chipkaart Wordt een kopie gemaakt van de gegevens van de kaart die wordt vervangen

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Bij een persoonlijke kaart bewaren wij:

 • je persoonsgegevens zolang je kaart geldig is;
 • je gegevens voor automatische incasso tijdens de geldigheid van je kaart 13 maanden;
 • bij vervangen of verlopen van je kaart je persoonsgegevens van vorige kaart(en);
 • je contactgegevens met Klantenservice OV-chipkaart maximaal 18 maanden;
 • je transactiegegevens maximaal 18 maanden.

Bij een anonieme kaart bewaren wij geen persoonsgegevens van je, behalve:

 • als je met een formulier saldo terugvraagt (3 maanden);
 • als je contact opneemt met Klantenservice OV-chipkaart (maximaal 18 maanden).

In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen wij de gegevens van kaarthouders onder de 16 jaar alleen verstrekken aan de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers.