Translink in de media

In de Volkskrant van 21 augustus 2017 staat een artikel over het verstrekken van reisgegevens door Translink aan DUO. Ook andere media, waaronder het FD en Radio1 hebben hierover bericht. Translink plaatste eind juli al een bericht op de website over het niet langer leveren van gegevens aan DUO, maar daarover werd destijds niet bericht in de media.

DUO vorderde tot medio juni in voorkomende gevallen reisgegevens bij Translink voor fraudeopsporing op basis van artikel 5:16 en 5:17 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Op 8 mei jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan dat dit vorderen van gegevens door DUO onrechtmatig is en dat DUO zich niet op de AWB mag beroepen. Daarmee heeft Translink medewerking bij vordering van gegevens stilgelegd.

Translink is bij deze rechtszaak geen partij en levert uitsluitend gegevens als daar een wettelijke grondslag voor is. Met de uitspraak van de Rechtbank is deze grondslag komen te vervallen. DUO heeft desgevraagd aangegeven in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak.