Privacy

Trans Link Systems (TLS) vindt het heel belangrijk dat gegevens van kaarthouders zeer zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. Wij vertellen u graag hoe wij dat doen. In alle gevallen houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Als u wilt weten hoe andere organisaties in het OV-chipkaartsysteem uw gegevens verwerken en beveiligen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van die organisaties.

Klik op onderstaande links om meer te lezen over hoe wij omgaan met privacy. Of download het volledige privacybeleid van Trans Link Systems (pdf)

Waarom verwerkt TLS gegevens?
Welke gegevens bewaart TLS?
Wanneer koppelt TLS uw kaartgegevens aan uw persoonsgegevens?
Wat zijn uw rechten?
Bewaartermijnen
Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Waarom verwerkt TLS gegevens?

TLS verwerkt gegevens om de volgende diensten te verlenen:

 • OV-chipkaarten maken en op sturen naar de klant en laten betalen door de klant.
 • Vragen beantwoorden via Klantenservice OV-chipkaart, zoals het blokkeren van een persoonlijke OV-chipkaart na verlies of diefstal.
 • Mogelijkheid bieden om via Mijn OV-chipkaart op deze website gebruik te maken van onder meer het online transactieoverzicht.
 • Geld beheren dat op de OV-chipkaarten is geladen.
 • Transacties verwerken (bijvoorbeeld in- en uitchecken en opladen saldo) en analyseren (om fraude te ontdekken).
 • Mogelijkheden bieden de OV-chipkaart te gebruiken als identificatiemiddel bij het afnemen van diensten van andere organisaties.

NB: TLS verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is. TLS verwerkt uw gegevens niet voor marketingdoeleinden en stuurt u dus geen aanbiedingen van producten of diensten.

Welke gegevens bewaart TLS?

Persoonsgegevens: deze gegevens worden bewaard in de systemen van TLS, niet al deze gegevens staan op uw OV-chipkaart. Deze gegevens zijn nodig om u diensten te verlenen.

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Geslacht
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Geboortedatum (alleen bij een persoonlijke OV-chipkaart)
 • Bankrekeningnummer (eventueel)
 • Kaartnummer OV-chipkaart (16 cijfers)
 • Gebruikersnaam (als u zich aanmeldt voor Mijn OV-chipkaart op deze website)
 • E-mail (optioneel)

Kaartgegevens: de OV-chipkaart is een contactloze kaart. Op een persoonlijke OV-chipkaart staat een pasfoto, de naam, geboortedatum en geslacht. Daarnaast staat op de chip in de kaart informatie die nodig is om de chip correct te laten werken met de OV-chipkaart apparatuur (poortjes, kaartlezers etc.).

 • Chipnummer (intern nummer)
 • Saldo (dus geen bankrekeningnummer)
 • Laatste 10 reistransacties en laatste 2 oplaadtransacties
 • Bedrag voor Automatisch opladen (eventueel)
 • Reisproducten (eventueel)
 • Geboortedatum (alleen bij een persoonlijke OV-chipkaart)

Wanneer koppelt TLS uw kaartgegevens aan uw persoonsgegevens?

 1. Verwerken gegevens bij anonieme OV-chipkaart
  Als u een anonieme OV-chipkaart gebruikt, kunt u betalen en reizen in het openbaar vervoer zonder dat bekend wordt wie u bent. Ook deze website kunt u anoniem raadplegen. U bent niet meer anoniem, zodra u zich bekendmaakt aan TLS. Bijvoorbeeld bij Klantenservice OV-chipkaart als u vraagt om toezending van informatie per post. Of als u het contactformulier op de website invult.
 2. Verwerken gegevens bij gebruik OV-chipkaart als identificatiemiddel
  Als een deelnemer van het OV-chipkaartsysteem de OV-chipkaart gebruikt als identificatiemiddel, dan geven wij alleen het interne chipnummer als u daar toestemming voor geeft. TLS toetst vooraf of:
  • het verstrekken van de gegevens plaatsvindt voor een gerechtvaardigd doel en
  • toestemming aan de kaarthouder is gevraagd.
 3. Verwerken van gegevens op deze website
  Deze website maakt gebruik van tijdelijke cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Ze zijn bedoeld om het gebruik van de site eenvoudiger te maken. Ook wordt hiermee statistische informatie verzameld, zoals bezoekersaantallen.
 4. Mijn OV-chipkaart
  Op deze website kunt u zich met een persoonlijke of anonieme OV-chipkaart aanmelden voor Mijn OV-chipkaart. Dit doet u met een gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt dan ook het online transactieoverzicht aanvragen. U geeft zelf aan voor welke kaarten u dat wilt. U ziet dan alle (reis)transacties vanaf het moment van uw aanvraag. Deze gegevens krijgen wij aangeleverd van de OV-bedrijven. U kunt deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om een declaratieoverzicht te maken.
 5. Verstrekken van gegevens aan andere organisaties
  Als u een persoonlijke OV-chipkaart heeft met bijvoorbeeld een abonnement of een trajectkaart, verwerkt ook het OV-bedrijf uw persoonsgegevens. Als u toestemming heeft gegeven om uw OV-chipkaart te gebruiken als identificatiemiddel, dan verwerken ook die organisaties uw persoonsgegevens.

Als het nodig is voor een goede werking van het OV-chipkaartsysteem, kan TLS uw gegevens verstrekken aan andere organisaties in het OV-chipkaartsysteem. Dit kan ook als u toestemming heeft gegeven om bij een organisatie binnen het OV-chipkaartsysteem een dienst af te nemen. Bijvoorbeeld als u mee doet met een spaarprogramma.

Daarnaast is TLS wettelijk verplicht om persoonsgegevens te geven aan politie of justitie als het verzoek voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om aan TLS schriftelijk te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als deze gegevens onjuist zijn, dan kunt u TLS verzoeken om uw gegevens te wijzigen. Als u vindt dat TLS deze gegevens niet mag verwerken, dan kunt u ons verzoeken de gegevens te verwijderen. Stuur uw verzoek samen met een kopie legitimatiebewijs naar privacy@ov-chipkaart.nl. U krijgt dan binnen vier weken te horen of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Naar dit e-mailadres kunt u ook andere vragen over privacy mailen.

Bewaartermijnen

 Persoonsgegevens Bewaartermijnen
Transactiegegevens persoonlijke OV-chipkaartMaximaal 18 maanden
Transactiegegevens anonieme OV-chipkaartMaximaal 18 maanden
Gegevens voor Automatisch opladenMaximaal 13 maanden na de financiële transactie
Gegevens bij contact Klantenservice persoonlijke OV-chipkaartMaximaal 18 maanden
Gegevens bij contact Klantenservice anonieme OV-chipkaartMaximaal 18 maanden
Gegevens Mijn OV-chipkaartMaximaal 18 maanden
 Contractgegevens Bewaartermijnen
Bij aanschaf eerste persoonlijke OV-chipkaartTechnische levensduur (5 jaar), zolang de kaart niet beëindigd is plus 13 maanden
Bij verlopen persoonlijke OV-chipkaart Wordt een kopie gemaakt van de gegevens van de kaart die is verlopen
Bij vervangen persoonlijke OV-chipkaartWordt een kopie gemaakt van de gegevens van de kaart die wordt vervangen


Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Bij een persoonlijke kaart bewaren wij:

 • uw persoonsgegevens zolang uw kaart geldig is.
 • uw gegevens voor automatische incasso tijdens de geldigheid van uw kaart 13 maanden.
 • bij vervangen of verlopen van uw kaart uw persoonsgegevens van vorige kaart(en).
 • uw contactgegevens met Klantenservice OV-chipkaart maximaal 18 maanden.
 • uw transactiegegevens maximaal 18 maanden.

Bij een anonieme kaart bewaren wij geen persoonsgegevens van u, behalve:

 • als u met een formulier saldo terugvraagt (3 maanden).
 • als u contact opneemt met Klantenservice OV-chipkaart (maximaal 18 maanden).

In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen wij de gegevens van kaarthouders onder de 16 jaar  alleen verstrekken aan de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers.